Blue Flower

Norwegian Norwegian

Jeg gjengir dette innholdet fra Arkiv i Nordland, og jeg er meget interessert i å høre om det fortsatt er noen fra denne klubben, (Verdens nordligste fiolinmaker-klubb), som ennå lever. Ta kontakt!

  

Foreningen ble stiftet i mars 1987, etter initiativ av tolldistriktssjef Ivan Sundstrøm. Sundstrøm ble senere valgt som president for foreningen. Ved starten hadde foreningen 15 registrerte medlemmer. Om lag halvparten av medlemmene var fra Bodø mens de øvrige var bosatt i Beiarn, Misvær, Fauske og Saltdal. Samme vinter som foreningen ble startet arrangerte foreningen kurs i fiolinbygging i samarbeid med Bodø Friundervisning. Kurs i fiolinbygging ble en av kjernevirksomhetene til foreningen.

 
Om fiolinene som ble laget av medlemmene i Salten Violinmageres Selskap kunne måle seg med de berømte fiolinene produsert i Cremona sier arkivmaterialet ingenting om, men skryt fikk de fra nordlands egne fiolinister, som Sveinung Lillebjerka og Susanne Lundeng.

I de senere år har det blitt færre medlemmer i foreningen, men den eksisterer enda. Så hvis du vil bygge din egen fiolin er muligheten tilstede.